h1

Väestöliiton Nuorten vaikuttajien ryhmä

VÄESTÖLIITON NUORTEN VAIKUTTAJIEN RYHMÄ VAATII SAMOJA SÄÄNTÖJÄ HEDELMÖITYSHOITOJEN ANTAMISEKSI KAIKILLE

Väestöliiton Nuorten vaikuttajien ryhmä vaatii samanlaista oikeutta hedelmöityshoitoihin kaikille naisille. Heterosuhteissa elävien naisten lisäksi myös itsellisillä naisilla ja naispareilla tulisi olla mahdollisuus hedelmöityshoitoihin. Ryhmän mielestä muunlaista rajausta voidaan pitää sukupuolisuuteen kohdistuvana syrjintänä, joka todennäköisesti aiheuttaisi ikäviä haittailmiöitä, kuten hakeutumista hoitoihin ulkomaille.

Ryhmässä toimivat suurimpien hallitus- ja oppositiopuolueiden nuorisojärjestöjen sekä opiskelijajärjestöjen edustajat uskovat sosiaaliseen vanhemmuuteen, jossa tärkeää on lapsesta välittäminen, eikä vanhempien sukupuoli tai lukumäärä. Sukusolujen luovuttajalla ei tulisi olla juridista huoltajuutta. Sen sijaan hoitoihin suostuneen avo- tai aviopuolison tulisi automaattisesti saada oikeus lapsen huoltajuuteen.

Väestöliiton Nuorten vaikuttajien ryhmä on vuonna 2005 perustettu verkosto, jossa on edustajat Keskustan, Kokoomuksen, Sosialidemokraattien, Vasemmiston ja Vihreiden poliittisista nuorisojärjestöistä sekä Suomen ylioppilaskuntien liitosta, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitosta, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitosta, Suomen Lukiolaisten Liitosta ja Suomen medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunnasta. Nuorten vaikuttajien ryhmä edistää globaalia seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia sekä kotimaisissa että kansainvälisissä viiteryhmissä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: