h1

Tutkimuksia

TUTKIMUSYHTEENVETOJA LESBO- JA HOMOVANHEMMUUDESTA

Ruotsin voimassa olevaa homoadoptiolakia ehdottaneen komitean mietinnön liitteenä on laaja yhteenveto eri maissa tehdyistä tutkimuksista koskien samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä kasvaneita lapsia. Yhteenveto:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/08/c326af12.pdf
Koko mietintö ‘Barn i homosexuella familjer’ (SOU 2001:10):
http://www.regeringen.se/sb/d/135/a/608

Lastenpsykiatri Tytti Solantaus teki LAPSET JA REKISTERÖITY PARISUHDE työryhmän mietintöön hyvän yhteenvedon lesbo- ja homovanhemmuutta koskevasta tutkimuksesta (mietinnön luku 3). Luvun lopussa on pitkä lista tutkimuksista jotka hän kävi läpi lukua kirjoittaessaan.

http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys221.htm

USA:n psykologiliitto tilasi vuonna 1995 Charlotte J. Pattersonilta vastaavanlaisen yhteenvedon. Samasta linkistä löytyy myös laaja kommentoitu bibliografia:
http://www.apa.org/pi/parent.html

SUOMALAISIA TUTKIMUKSIA LESBOJEN JA HOMOJEN LAPSIPERHEISTÄ SEKÄ SUOMALAISESTA SATEENKAARIPERHEITÄ KOSKEVASTA EDUSKUNTAKESKUSTELUSTA:
Ahola, M. (2000). Ihan perhe vaan. Lesboperheissä elävien nuorten perhekäsityksiä. SETA-julkaisuja 14. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry. (Sosiologian pro gradu –työ, Helsingin yliopisto).
Gerkman Marjut (2004) “Ilmarin ja Jalmarin” parisuhde avioliittoa määrittelemässä. Avioliiton asema eduskunnan parisuhdelakikeskustelussa. Sosiologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto.

Heino, Anna (2004) Ja mikä on sen turvallisempaa kuin normaali perhe? Eduskunnan konservatiivinen perhekeskustelu vuoden 2002 hedelmöityshoitolakiesityksestä. Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ, Helsingin yliopisto.

Jämsä, Juha (2003) Isä, joka on homo – homomiehen perhe ja vanhemmuus. Sosiologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sosio/pg/jamsa

Kuosmanen, Paula (2000) Äitien ja lesbojen arkipäivän tilanteita: performatiivis-diskursiivinen tarkastelu. Helsinki: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö. Naistutkimusraportteja 2000:1. (Sosiaalipsykologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto).

Suoranta, Kirsti (2004) Veriside on eri side? Sukulaisuuden ja ydinperheen rakentuminen lastensa kanssa elävien naisparien sosiaalisissa verkostoissa ja puhetavoissa. Sosiologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto.

SATEENKAARIPERHEET ry:n HALLUSSA OLEVIA TUTKIMUKSIA (KIRJOJA) LAHJASIITTIÖITÄ SAANEIDEN LESBOJEN LAPSIPERHEISTÄ:
Brewaeys, Anne (1997) Donor insemination: Family relationships and child development in lesbian and heterosexual families. Väitöskirja, sosiaalitieteellinen tiedekunta, Leidenin yliopisto.
Vanfraussen, Katrien (2003) The childrearing process in lesbian families with children created by means of donor insemination. Psykologian väitöskirja, Brysselin vapaa yliopisto.

SATEENKAARIPERHEET ry:n HALLUSSA OLEVIA TUTKIMUKSIA (ARTIKKELEITA) LESBO- JA HOMOVANHEMMUUDESTA JA AVUSTETUSTA LISÄÄNTYMISESTÄ:
Useimmat artikkeleista löytyvät myös netistä. Oheisessa listassa on vain osan nettiosoite. Tiedegoogle (http://scholar.google.com/) löytää loputkin, ja lisäksi paljon muita artikkeleita samoilta tekijöiltä. Joistakin artikkeleista on netissä vapaasti saatavana vain abstrakti (tiivistelmä).

Baetens, P., Camus, M & Devroey, P. (2003) Counselling lesbian couples: requests for donor insemination on social grounds. Reproductive BioMedicine Online 6( 1), 75–83. http://www.rbmonline.com/Article/742
Baetens, P. & Brewaeys, A. (2001) Lesbian couples requesting donor insemination: an update of the knowledge with regard to lesbian mother families. Human reproduction Update 7(5), 512-519. http://humupd.oupjournals.org/cgi/reprint/7/5/512.pdf
Bailey, J. M., Bobrow, D., Wolfe, M. & Mikach, S. (1995). Sexual Orientation of Adult Sons of Gay Fathers. Developmental Psychology, 31(1), 124-129.
Brewaeys, A., de Bruyn J.K., Louwe, L.A. & Helmerhorst, F.M.(2005) Anonymous or identity-registered sperm donors? A study of Dutch recipients’ choices Human Reproduction 20(3), 820-824. http://www3.oup.co.uk/eshre/press-release/freepdf/Brewaeys708.pdf
Brewaeys, A. & Golombok S. (1997) Child development and family relationships in lesbian families with a child concieved by donor insemination. The Society for Research of Child Development (SRCD). (Esitelmä).
Brewaeys, A., Ponjaert, I., van Hall, E. V. & Golombok, S. (1997). Donor insemination: child development and family functioning in lesbian mother families. Human Reproduction, 12(6), 1349-1359. http://humrep.oupjournals.org/cgi/reprint/12/6/1349
Chan, R.W., Raboy, B. & Patterson, C. J. (1998). Psychosocial Adjustment among Children Conceived via Donor Insemination by Lesbian and Heterosexual Mothers. Child Development, 69(2), 443-457.
Golombok, S., Brewaeys, A., Cook, R., Giavazzi, M.T., Guerra, D., Mantovani, A., van Hall, E., Crosignani, P.G. & Dexeus, S. (1996) The European study of assisted reproduction families: family functioning and child development. Human Reproduction, 11, 2324-233. http://humrep.oupjournals.org/cgi/content/abstract/11/10/2324
Golombok, S., Brewaeys, A.,Giavazzi, M.T., Guerra, D., MacCallum, F. & Rust, J. (2002) The European study of assisted reproduction families: the transition to adolescence. Human Reproduction, 17(3), 830-840. http://humrep.oupjournals.org/cgi/reprint/17/3/830
Golombok S., Cook R., Bish A., Murray C. (1995) Families created by the new reproductive technologies: quality of parenting and social and emotional development of the children. Child Development 66(2), 285-98. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=7750366&dopt=Citation
Golombok, S. & MacCallum, F. (2003). Practitioner Review: Outcomes for parents and children following non-traditional conception: what do clinicians need to know? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(3), 303-315.
Golombok, S., MacCallum, F. & Goodman, E. (2001) The ”Test-Tube” Generation: Parent – Child Relationships and the Psychological Well-Being of In Vitro Fertilization Children at Adolescence. Child Development, 72 (2 ), 599-608.
Golombok, S., MacCallum, F.,Goodman, E. & Rutter, M.(2002). Families with children concieved by donor insemination: a follow-up at age twelve. Child Development, 73 (3 ), 592-968.
Golombok, S., Perry B., Burston A., Murray C., Mooney-Somers J., Stevens M.. & Golding J. (2003). Children with Lesbian Parents. Developmental Psychology 39 (1), 20-33.
Golombok, S., Spencer, A. & Rutter, M. (1983). Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 24(4), 551-572.
Golombok, S. & Tasker, F. (1996). Do Parents Influence the Sexual Orientation of Their Children? Findings From a Longitudinal Study of Lesbian Families. Developmental Psychology, 32(1), 3-11.
Golombok, S., Tasker, F. & Murray, C. (1997). Children Raised in Fatherless Families from Infancy: Family Relationships and the Socioemotional Development of Children of Lesbian and Single Heterosexual Mothers. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38(7), 783-791.
Hefez, Serge (ei vuotta) Devenir adolescent dans une famille homoparentale. (Käsikirjoitus).
Jenny, C., Roesler, T. A, & Poyer, K. L. (1994). Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals? Pediatrics, 94(1), 41-44.
Lycett, E., Daniels, K., Curson, R. & Golombok, S. (2005) School-aged children of donor insemination: a study of parents’ disclosure patterns Human Reproduction 20(3), 810-819.
http://www3.oup.co.uk/eshre/press-release/freepdf/Lycett703.pdf
MacCallum, F. & Golombok S. (2004) Children raised in fatherless families from infancy: a follow-up of children of lesbian and single heterosexual mothers at early adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry 45(icon_cool.gif,1407-1419.
Patterson, C. J. (1992). Children of Lesbian and Gay Parents. Child Development, 63, 1025-1042.
Patterson, C. J. (1994). Children of the lesbian baby boom: Behavioral adjustment, self-concepts and sex-role identity. In B. Greene & G. Herek (Eds.), Contemporary perspectives on lesbian and gay psychology: Theory, research and application (pp. 156-175). Beverly Hills, California: Sage.
Patterson, C. J. (1995). Families of the Lesbian Baby Boom: Parents’ Division of Labor and Children’s Adjustment. Developmental Psychology, 31(1).
Perrin, E.C. & Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health (2002) Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by Same-Sex Parents. Pediatrics 109 (2), 341-344. http://aappolicy.aappublications.org/cgi/reprint/pediatrics;109/2/341.pdf
Scheib J.E., Riordan M. & Rubin S. (2004) Adolescents with open identity sperm donors: reports from 12-17 year olds. Human Reproduction, 20(1), 239-252.
Stevens, M., Golombok, S., Beveridge M. & the ALSPAC Study Team (2002) Does father absence influence children’s gender development? Findings from a general population study of preschool children. Parenting: Science and Practice 2(1), 47-60.

Stevens, M., Perry, B., Burston, A., Golombok, S. & Golding, J. (2003) Openness in lesbian-mother families regarding mother’s sexual orientation and child’s conception by donor insemination. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 21(4), 347 – 362.
Stevenson, M. R. & Black, K. N. (1988). Paternal Absence and Sex-Role Development: A Meta-Analysis. Child Development, 59, 793-814.
Tasker, F. & Golombok, S. (1995). Adults Raised as Children in Lesbian Families. American Journal of Orthopsychiatry, 65(2), 203-215.

MUITA TUTKIMUKSIA LESBO- JA HOMOVANHEMMUUDESTA JA AVUSTETUSTA LISÄÄNTYMISESTÄ:
Benkov, L. (1994) Reinventing the family: The emerging story of gay and lesbian parents, Crown, New York.
Beresford, S. (1998) ‘The Lesbian Mother: Questions of Gender and Sexual Identity’ in Moran, L.J., Monk, D. & Beresford, S. (Eds.) (1998) Legal Queries: lesbian, gay, and transgender legal studies, Cassell, London.
Crawford (1987) ‘Lesbian Families: Psychosocial stress and the family-building process’ in Boston Lesbian Psychologies Collective (Eds.) (1987) Lesbian Psychologies: Explorations and Challenges, University of Illinois Press, Urbana.
Dunne, G. (1998) ‘Opting into Motherhood: Blurring the Boundaries and Redefining the Meaning of Parenthood’, LSE Gender Institute discussion paper series, Issue 6 November.
‘Fakta från RFSL: Homosexuella och barn’ [Facts from RFSL: Homosexuals and children], February 1997, an information leaflet series from RFSL.
Golombok, S. (1999) ‘New Family Forms: Children raised in solo mother families, lesbian mother families, and in families created by assisted reproduction’. In Blater, L. & Tamis-LeMonda, C. (Eds.) Child Psychology: a handbook of contemporary issues. Philadelphia: Psychology Press.

Golombok, S. & Tasker, F. (1997) Growing Up in a Lesbian Family: effects on child development, Guilford Press, New York.

Griffin, K. & Mulholland, L.A. (Eds.) (1997) Lesbian Motherhood in Europe. London: Cassell.
Hanscombe, G.E. & Forster, J. (1982), Rocking the Cradle. Lesbian Mothers: A Challenge in Family Living, Peter Owens, London. (Setan kirjastossa).
Laird, J. (1993) ‘Lesbian and Gay Families’ in Walsh, F. (Ed.) Normal Family Processes. Guildford: New York.

Laird, J. (Ed.) (1999) Lesbians and Lesbian Families: reflections on theory and practice. New York: Columbia University Press.

Landén, M. & Innala, S. (2002) ‘The effect of a biological explanation on attitudes towards homosexual persons: a Swedish national sample study’, Nordic Journal of Psychiatry, forthcoming.

Nelson, F. (1996) Lesbian Motherhood: an exploration of Canadian lesbian families, University of Toronto Press, Canada.

Patterson, C. (1994) ‘Children of the lesbian baby boom: behavioral adjustment, self-concepts, and sex role identity’ in Greene, B. & Herek, G.M. (1994) (Eds.) Lesbian and Gay Psychology: Theory, research and clinical applications. Sage: California.

Patterson, C. (1995) ‘Lesbian mothers, gay fathers, and their children’, in D’Augelli, A.R. & Patterson, C. (Eds.) (1995) Lesbian, Gay and Bisexual Identities over the Lifespan: Psychological perspectives. Oxford, UK: Oxford University Press.

Patterson, C. (Ed.) (1998) Lesbian, gay, and bisexual identities in families: psychological perspectives, New York: Oxford University Press.
Pies, C. (1987) ‘Considering Parenthood: Psychosocial issues for gay men and lesbians choosing laternative fertilization’ in Bozett, F. (Ed.) (1987) Gay and Lesbian Parents, Praeger, New York.
Pollack, S. & Vaughn, J. (eds) (1987) Politics of the Heart: a lesbian parenting anthology, Firebrand Books, New York.
Rohrbaugh, J. (1989) ‘Choosing children: Psychosocial issues in lesbian parenting’ in Rosenblum, E.D. & Cole, E. (Eds.) Lesbianism: Affirming nontraditional roles, Haworth, New York.
Slater, S. (1995) The Lesbian Family Life Cycle. New York: The Free Tree Press.

Stieglitz, E. (1990) ‘Caught between two worlds: The impact of a child on a lesbian couple’s relationship’ in Knowles, J. P. & Cole, E. (Eds.) (1990) Motherhood: A Feminist Perspective, Haworth, New York.
Tasker, F. & Golombok, S. (1998) ‘The Role of Co-Mothers in Planned Lesbian-Led Families’, The Journal of Lesbian Studies, Vol.2, No.4.
Weston, G. (1993) Families We Choose: Lesbians, Gays, Kinship, Columbia University Press, New York.

Advertisement
%d bloggaajaa tykkää tästä: