h1

TIEDOTE 4.10.2006

Tiedote 4.10.2006 (.rtf versio): http://www.toivottulapsi.com, julkaisuvapaa: heti

 

“Hedelmöityshoitojen antaminen yksin eläville naisille ja naispareille ei ota keneltäkään toiselta mitään pois.” Annika Lapintie, kansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

“Vi behöver fler barn att älska – inte färre.” Stefan Wallin, Svenska folkpartiets partiordförande

 

Toivottu lapsi -kampanja avattu

Tunnetut suomalaiset ovat asettuneet tukemaan avointa hedelmöityshoitolakia

Toivottulapsi.com on uusi www-sivusto, joka pyrkii vaikuttamaan kaikille naisille avointen hedelmöityshoitojen jatkumisen puolesta. Sivustolle on kerätty kannanottoja, lausuntoja ja ajankohtaista tietoa hedelmöityshoitolaista.

Avointa hedelmöityshoitolakia puoltavan kantansa tuovat sivustolla julki mm. Tarja Filatov, Alexander Stubb, Piia-Noora Kauppi, Sinikka Mönkäre, Stefan Wallin, Tuija Brax sekä joukko muita poliittisia vaikuttajia, tutkijoita ja kansanedustajia. Mukana on myös lakivaliokunnan jäseniä.

Sivustolta löytyy myös tietoa lain vaiheista, eri julkisten tahojen kannanottoja sekä kysymys-vastauspalsta lakia koskevista usein esitetyistä kysymyksistä ks. FAQ (Frequently asked questions).

Toivottulapsi.com on suunnattu ensisijaisesti poliittisille päätäjille sekä heille, joita lakiesitys tavalla tai toisella koskee tai kiinnostaa. Se tarjoaa paljon tietoa myös median edustajille, jotka kaipaavat lisätietoja hedelmöityshoitolaista ja muista aihepiiriin liittyvistä asioista.

Sivuston takana on ryhmä kansalaisia, jotka vastustavat hedelmöityshoitojen rajaamista vain naisen ja miehen muodostamille pareille. Ryhmä muistuttaa, että lakivaliokunnan kanta ei estä, vaan ainoastaan hankaloittaa lasten hankintaa muille kuin miehen kanssa eläville naisille ja altistaa heidät ja syntyvät lapset terveydellisille riskeille. Lisäksi lakivaliokunnan esitys olisi poikkeuksellinen päätös viedä tietyltä ryhmältä olemassaolevia oikeuksia terveyspalveluihin siviilisäädyn perusteella.

Taustaryhmään kuuluu ihmisiä yli kieli- ja puoluerajojen ja sivuston syntymiseen ovat myötävaikuttaneet myös monet ryhmän ulkopuoliset tahot. Ydinryhmään kuuluvat graafikko, www-suunnittelija Tina Aspiala sekä sisällöntuottajat Elina Laavi, Anna Moring, Johanna Pakkanen ja Jennie Westlund. Sivusto ei ole sitoutunut minkään järjestön tai muun toimijan alaisuuteen. Sivusto ei harjoita kaupallista toimintaa ja sen tekeminen perustuu vapaaehtoistyöhön.

Lisätietoja:
Elina Laavi
040 708 2121
elina.laavi@hotmail.com

Anna Moring
044 535 9505
anna.moring@helsinki.fi

http://www.toivottulapsi.com

Sivustolla on myös runsaasti tietoa ja linkkejä aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, muunmuassa:

• Lastenpsykiatri Tytti Solantauksen tekemä tutkimusyhteenveto. Lapset ja rekisteröity parisuhde -työryhmämietintö, luku 3: http://pre20031103.stm.fi/suomi/pao/julkaisut/paosisallys221.htm
• Ruotsin adoptiolain muutosta varten tehdyn komiteamietinnön tutkimusyhteenvetoliite:
http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/08/c326af12.pdf
• USA:n psykologiliiton tilaama tutkimusyhteenveto samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuudesta: http://www.apa.org/pi/parent.html

Mainokset
%d bloggers like this: