h1

Saara Karhu

Hedelmöityshoitoja on annettu Suomessa jo pitkään ja kauan myös odotettu hoidoille juridisia pelisääntöjä. Nyt eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys hedelmöityshoitolaiksi vastaa tähän puutteeseen. Hallituksen esitys on mielestäni tasapainoinen, tasapuolinen ja syrjimätön. Toisin kuin käydystä kiivaasta keskustelusta voisi päätellä, se ei löyhennä yleisesti hyväksyttyä nykykäytäntöä mitenkään, vaan mieluummin selkeyttää ja jopa tiukentaa sitä luomalla hoidoille lainsäädännön asettamat rajat.

Hoitoja on siis annettu ja annetaan Suomessa lääkäreiden tarkassa valvonnassa, eikä esitetty lainsäädäntö toisi tähän mitään muutosta. Valtaosa hedelmöityshoitoja tarvitsevista ja saavista on aivan tavallisia suomalaisia pariskuntia, miehiä ja naisia. Hoitokohun keskellä olevat yksinäiset naiset ovat lukumääräisesti marginaaliryhmä ja he saavat, lääkärin niin tarpeelliseksi katsoessa, hoitoja nytkin. Siinäkään ei mikään muuttuisi.

Maassamme on ollut käytössä hyväksytty ja monin tavoin toimiva käytäntö, josta luopuminen voisi olla terveysriski niin äidiksi aikovalle yksinäiselle naiselle kuin hänen tulevalle lapselleenkin. Parisuhteen muodon rajaaminen antaisi myös signaalin, jolla hedelmöityshoidolla yksinäisille naisille jo syntyneiden lasten – kuin muidenkin yksinhuoltajille syntyneiden ja syntyvien lasten – olemassa olon oikeutus kyseenalaistettaisiin.

Isyys on merkittävä asia, mutta aitoon ja lapsen tunne-elämän kannalta tärkeään isyyteen ei riitä siemenen luovutus, vaan rakastava arjen yhteys tarvitaan. Vanhempi on se, joka rakastaa lasta ja kantaa hänestä arjen vastuun, oli kyseessä sitten biologinen vanhempi tai ei.

Hedelmöityshoitoihin ei lähdetä, eikä niitä anneta kevein perustein. Kun raskaiden hoitojen jälkeen perheeseen syntyy lapsi, on varmaa, että hän on toivottu ja rakastettu. Mielestäni asiaa ei tulekaan lähestyä naisen oikeutena tai oikeudettomuutena äitiyteen, vaan lapsen oikeutena syntyä rakastettuna ja toivottuna.

Saara Karhu
kansanedustaja (sd)
Pirkanmaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: