h1

Leena Harkimo

Tasa-arvonäkökulmasta tarkasteltuna pitäisi kaikilla olla oikeus hedelmöityshoitoihin vanhempien sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai siviilisäädystä riippumatta. Tärkeintähän sääntelyssä pitäisi olla syntyvän lapsen edun, tarpeiden ja oikeuksien turvaaminen. Kysyä voikin minkälaisen signaalin kieltävä lainsäädäntö antaisi näille lapsille ja heidän perheilleen? Minun mielestäni sekä nykyisten että tulevien lasten etu on se, että kaikilla perheillä on lain suoja.

Perhe on elämän perusyksikkö. Lapsi sitoo ja velvoittaa huoltajaansa ainakin pari vuosikymmentä. Heteroparien avioerot ovat tavallisia ja yksinhuoltajia on paljon. Niin sanottu ydinperhe ei ole koskaan – historian valossakaan – ollut lasten ainoa kasvuympäristö. Lapsen rakastamisessa, vastuunkannossa ja huolenpidossa ratkaisevaa ei ole vanhempien määrä tai sukupuoli. Lapsen turvallisen kasvun kannalta tärkeintä on perhesuhteiden vakaus ja hyväksytyksi tuleminen. Tämä näyttää lakiesityksen vastustajilta unohtuneen.

Hedelmöityshoitojen avulla muihin kuin ns. ydinperheisiin on Suomessa syntynyt vuosittain kymmenkunta lasta. Naapurimaissamme hedelmöityshoitoja koskeva erillislainsäädäntö on jo tehty sallivana. Voikin kysyä, onko parempi että hedelmöityshoitoa annetaan valvotusti ja tarkoin ehdoin kotimaassa vai että naiset matkustavat rajan yli esimerkiksi Viroon hoitoihin?

Leena Harkimo
Kansanedustaja (kok)

%d bloggaajaa tykkää tästä: