h1

Perjantaina 13.10. klo 13:00

Eduskunta päätti uudesta hedelmöityshoitolaista.

Se koskee useampia ihmisiä kuin luulet. Lue lisää…

 


Oletko poliittinen vaikuttaja, haluatko tulla mukaan kampanjaan? Ota yhteyttä! info@toivottulapsi.com


 

”Hedelmöityshoidot sallittava yhdenvertaisuusperiaatetta kunnioittaen”

SDP:n puoluehallitus 5.10.2006

 

”Eduskunta äänestää perjantaina hedelmöityshoitolaista. Nyky- yhteiskunnan viestin on oltava selkeä: perheet ovat erilaisia, mutta samanarvoisia. Ei ole olemassa yhtä perhemallia, joka olisi ’oikea’. Tasa-arvo on perusoikeus.”

Sari Sarkomaa, kansanedustaja, kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja

 

”Jokaisella lapsella tulee olla oikeus syntyä toivottuna ja elää rakastettuna. Yhteiskunnan tulisi keskittyä tämän oikeuden turvaamiseen sen estämisen sijasta.”

–Tuija Brax, kansanedustaja, lakivaliokunnan puheenjohtaja

 

”Lapsillemme tulee turvata hyvät lapsuuden olosuhteet. Hyvien olosuhteiden luomiseen ei tarvita tiettyä seksuaalista suuntautumista, vaan sitoutumista lapsiin.”

Tarja Filatov, työministeri

 

”Oikeus hedelmöityshoitoon kuuluu jokaiselle naielle riippumatta siitä elääkö hän yksin tai parisuhteessa. Ennen hoitoa selvitetään aina tulevan äidin sosiaalinen ja terveydellinen tilanne sekä kyky vastata lapsen hoidosta. Kaikki lapset ovat yhtä rakkaita.

–Tuula Haatainen, sosiaali ja terveysministeri

 


“Parisuhteen laatu ei saa olla peruste syrjinnälle…Kaikki perheet samalle viivalle asettava laki on turvallinen, terveellinen ja tasa-arvoinen”

Piia-Noora Kauppi ja Alexander Stubb, europarlamentaarikkoja, kok.

 

”Vihreät kiittävät naapuripuolueiden johtohenkilöitä vastuullisuudesta ja inhimillisistä linjauksista asian käsittelyssä. Erityisen kiitoksen saavat keskustan puheenjohtaja, pääministeri Matti Vanhanen, SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Eero Heinäluoma ja kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen.”

Vihreiden puoluehallitus 7.10.2006

 

”Lailla, joka turvaa naisille tasa-arvoisen pääsyn hedelmöityshoitoihin, vahvistetaan myös miesten juridista asemaa isänä tai sukusolujen luovuttajana. Hedelmöityshoitojen rajaaminen vain tietylle ihmisryhmälle ei ratkaise vallitsevia juridisia ongelmia.”

–Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL

 

”Vi behöver fler barn att älska – inte färre.”

–Stefan Wallin, Svenska folkpartiets partiordförande

 

”Jostain syystä osa kansanedustajista haluaa rajata suomalaisen
perhetodellisuuden johonkin tiilitalon, isän, äidin, kahden lapsen ja koiran vakioyksikköön.”

Susanna Rahkonen, kansanedustaja, SD

 

”Mielestäni jokaisella naisella on halutessaan oikeus saada
lääketieteellistä apua lapsettomuuteen riippumatta siitä minkälaisessa parisuhteessa hän elää.”

–Sinikka Mönkäre, lääkäri, toimitusjohtaja, entinen ministeri

 

”Lagen om assisterad befruktning är inte en samvetsfråga. Det är en politisk fråga. De som motsätter sig att enskilda kvinnor skall få fertilitetsvård måste även de ge argument för sin ståndpunkt. Man kan inte gömma sig bakom påståendet att det är en samvetsfråga.”

Eva Biaudet, riksdagsledamot, Sfp

 

”Lapsen rakastamisessa, vastuunkannossa ja huolenpidossa ratkaisevaa ei ole vanhempien määrä tai sukupuoli. Lapsen turvallisen kasvun kannalta tärkeintä on perhesuhteiden vakaus ja hyväksytyksi tuleminen. Tämä näyttää lakiesityksen vastustajilta unohtuneen.”

Leena Harkimo, kansanedustaja, kok.

 

”Hedelmöityshoitojen antaminen yksin eläville naisille ja naispareille ei ota keneltäkään toiselta mitään pois.”

Annika Lapintie, kansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

 

”Kansalaisten yhdenvertaisuus ei ole mikään julistus vaan toimintalinja ja tarkoitettu käytettäväksi. Toivotut ja rakastetut lapset eivät erottele vanhempiaan uskonnon, rodun tai sukupuolisen suuntautumisen mukaan. ”Oi ihmiset, toistanne ymmärtäkää!”

–Arja Alho, Kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, SDP

 

”Lakivaliokunnan enemmistön päätös poikkeaa selkeästi Suomeakin sitovista kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista, joissa nimenomaan kielletään syrjintä sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella.”

Minna Sirnö, kansanedustaja, vas.

 

”Tutkimusten mukaan vanhempien sukupuolella ei ole mitään vaikutusta lapsen hyvinvointiin. Ainoana havaittuna erona on ollut se, että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset ovat hieman muita suvaitsevaisempia.”

Jyrki Kasvi, kansanedustaja, vihr.

 

”Keneltä on pois se, että vanhempi saa toivomansa lapsen ja lapsi rakastavan vanhemman? Ketä hartaasti toivotun lapsen syntyminen satuttaa?”

Kirsi Ojansuu, kansanedustaja, vihreät

 

”Kun lapsi tietää olevansa toivottu ja rakastettu se kantaa häntä eteenpäin paremmin kuin mikään muu.”

— Janina Andersson, kansanedustaja, vihreät

 

”Hedelmöityshoitojen saatavuudessa säilyköön entinen käytäntö.”

Sirpa Asko-Seljavaara, kansanedustaja(kok.), Helsingin terveyslautakunnan vpj.,
lääkäri

 

”Jos kaikilla naisilla on *vapaus* hankkia lapsia perinteisesti, miksi
tätä vapautta pitäisi rajoittaa vain siksi, että menetelmä eroaa?”

–Heta Gylling, professori, soveltava filosofia, Helsingin yliopisto

 

“Perustuslakivaliokunnan mukaan hallituksen esitys vastaa paremmin perustuslakia…On oletettavissa, että täysistunto olisi liberaalimpi kuin lakivaliokunnan enemmistö”

OTT, dos. Liisa Nieminen

 

“Hedelmöityshoitolaki pilaa Suomi-kuvaa…Lähin vertailukohta löytyy Puolasta”

–Tuula Juvonen, vieraileva professori, Hampurin yliopisto

 

”Tuula Tamminen esitti virheellisesti, että ainoastaan yhdestä isästä ja yhdestä äidistä koostuva ydinperhe takaisi lapselle parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet. Tämä ei pidä tutkimuksen mukaan paikkansa.”

Paula Kuosmanen, tutkija, Kristiina-instituutti

 

”Isyys on merkittävä asia, mutta aitoon isyyteen ei riitä siemenen
luovutus, vaan rakastava arjen yhteys tarvitaan.”

Saara Karhu, kansanedustaja, SD

 

”Kansanedustajat ovat paljon vartijana. He päättävät, pitääkö Suomi kiinni allekirjoittamistaan kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista ja toteutuvatko perusoikeudet ja yhdenvertaisuusperiaate tämän päivän Suomessa.”

Juha Jokela, filosofian tohtori, SETA ry:n puheenjohtaja

 

”Avusteista lisääntymistä koskevan lainsäädännön pitää mahdollistaa samat palvelut samanlaisin ehdoin kaikille asiakkaille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä.”

–Sosialidemokraattiset Naiset, liittokokous 21.-22.5.2005 Helsingissä

 

”Hedelmöityshoitolakia kaivataan siksi, että Suomesta puuttuu alkioiden ja sukusolujen käyttöä sääntelevä lainsäädäntö – eikä siis siksi, että nykyisiä käytäntöjä olisi tarvetta radikaalisti muuttaa.”

Vasemmistonaiset

 

Lainsäätäjät ovat myöhässä, jos he haluavat vaikuttaa siihen millaisia perheitä Suomessa elää. Rajaavan lakivaliokunnan mietinnön hyväksyminen tarkoittaa samalla näiden ei-ydinperheiden mitätöintiä ja on signaali näiden perheiden lapsille, että heidän olemassaolonsa on yleisesti ei-toivottua – vaikka vanhemmille he olisivat kuinka tärkeitä ja rakkaita.”

Jussi Salonranta, puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat

 

”Demarinuoret toivoo, että sosialidemokraattiset kansanedustajat
äänestäisivät eduskunnassa hallituksen alkuperäisen esityksen mukaisesti.”

–Heta Välimäki, puheenjohtaja, Demarinuoret

 

”On häkellyttävää, että Suomessa vuonna 2006 eduskunta ja media elämöivät siitä, pitäisikö hedelmöityshoidot kieltää joiltain vähemmistöiltä. Että kansalaisten yhdenvertaisuutta alettaisiin loukkaamaan, koska jotkut haluavat pakottaa kaikki muutkin siihen muottiin, johon he itse kuuluvat.”

Jussi Saramo, puheenjohtaja, Vasemmistonuoret

 

”Nyky-yhteiskunnassa ei miehen ja naisen välistä avioliittoa voida enää
pitää normina, jonka mukaan oikeutta hoitoihin tulisi rajoittaa. Keskeistä
on lapsen vakaiden ihmissuhteiden ja turvallisen kasvuympäristön turvaaminen.”

Esa Suominen, puheenjohtaja, Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry

 

”Lapsen elämässä ei ole merkityksellistä, miten hän saa alkunsa, vaan että hän kasvaa rakastavassa perheessä.”

Säde Tahvanainen, kansanedustaja, sd

 

“The proposed legislation doesn’t ask whether I or the mother are good parents. It only requires us to be straight, no more.”

Hans Wessels

 

”Jokainen lapsi on syntyessään ilo, ihme ja pyhä olento. Tämä on totta myös silloin, jos Suomessa astuu voimaan syrjivä lainsäädäntö. Sateenkaariperheet ajetaan erämaamatkalle, mutta aikanaan he tulevat luvattuun maahan. Erämaassakin on voimassa jokaista lasta koskeva lause: ”Sinä olet ihme, suuri ihme, maailma on kauniimpi, kun sinä olet siinä.”

Kalevi Virtanen, isoisä

 

”Jos hedelmöityshoidot rajataan vain tietyille ryhmille, se kertoo minulle, että en ole hyvä äiti. Ja se kertoo lapsilleni, että yhteiskunta ei hyväksy heitä.”

Leila Vasama, tiedotussihteeri, neliapilaperheen äiti

 

”Lapselle tärkeintä on olla toivottu ja rakastettu. Lapsen etu on suvaitseva yhteiskunta, jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita.”

–Pia Viitanen, kansanedustaja, SD

 

”Mitään tutkittua näyttöä ei ole löytynyt että lasten sosiaalinen kehitys olisi vääristynyt tai heillä olisi psyykkisiä häiriöitä, joissa olisi syynä perheen muoto tai koko.”

Sirpa Paatero, kansanedustaja, SD Kotka

 

”Itse en halua olla tekemässä päätöksiä, joissa tiettyjä ihmisiä syrjitään ja heidän oikeuksiaan poljetaan. En halua kyseistä viestiä välittää myöskään jo hedelmöityshoitojen avulla syntyneille lapsille.”

Virpa Puisto, kansanedustaja, SDP